1.     Zhang, Jinfeng; Luo, Ziwei; Duan, Wenwen; Yang, Kexin; Ling, Lijun; Yan, WenzhongLiu, RuiquanWuthrich, Kurt; Jiang, Hualiang; Xie, Chengying & Cheng, Jianjun.(2022). Dual-acting antitumor agents targeting the A 2A adenosine receptor and histone deacetylases: Design and synthesis of 4-(furan-2-yl)-1H- pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-amine derivatives. EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY,5(236),1-14.

2.     Wang, JingjingWu, Meng; Chen, Zhangcheng; Wu, LijieWang, Tian; Cao, Dongmei; Wang, Huan; Liu, ShenhuiXu, YuemingLi, FeiLiu, JunlinChen, NaZhao, SuwenCheng, Jianjun; Wang, Sheng &Hua, Tian.(2022). The unconventional activation of the muscarinic acetylcholine receptor M4R by diverse ligands. NATURE COMMUNICATIONS,13(1).

3.     Xu, Weixiu; Wu, Lijie; Liu, Shenhui; Liu, Xiao; Cao, Xiaoling; Zhou, Cui; Zhang, Jinyi; Fu, You; Guo, Yu; Wu, Yiran; Tan, Qiwen; Wang, Ling; Liu, Junlin; Jiang, Longquan; Fan, ZhongboPei, Yuan; Yu, Jingyi; Cheng, Jianjun; Zhao, Suwen; Hao, Xiaojiang; Liu, Zhi-Jie &Hua, Tian.(2022). Structural basis for strychnine activation of human bitter taste receptor TAS2R46. SCIENCE,377(6612).

4.     Liu, KaiwenShen, LingWu, MengLiu, Zhi-Jie &Hua, Tian.(2022). Structural insights into the activation of chemokine receptor CXCR2. FEBS JOURNAL.

5.     Zhou, Yali; Daver, Henrik; Trapkov, Boris; Wu, LijieWu, Meng; Harpsoe, Kasper; Gentry, Patrick R.; Liu, KaiwenLarionova, MarinaLiu, JunlinChen, Na; Brauner-Osborne, Hans; Gloriam, David E.; Hua, Tian &Liu, Zhi-Jie.(2022). Molecular insights into ligand recognition and G protein coupling of the neuromodulatory orphan receptor GPR139. CELL RESEARCH.

6.     Loconte, Valentina; Singla, Jitin; Li, Angdi; Chen, Jian-Hua; Ekman, Axel; McDermott, Gerry; Sali, Andrej; Gros, Mark Le; White, Kate L. &Larabell, Carolyn A..(2022). Soft X-ray tomography to map and quantify organelle interactions at the mesoscale.  STRUCTURE,30(4).

7.     Li, AngdiZhang, ShuningLoconte, ValentinaLiu, Yan; Ekman, Axel; Thompson, Garth J.; Sali, Andrej; Stevens, Raymond C.; White, Kate; Singla, Jitin &Sun, Liping.(2022). An Intensity-based Post-processing Tool for 3D Instance Segmentation of Organelles in Soft X-ray Tomograms. PLOS ONE,17(9).

8.     Li, Angdi; Zhang, Xiangyi; Singla, Jitin; White, Kate; Loconte, Valentina; Hu, Chuanyang; Zhang; Chuyu; Li, Shuailin; Li, Weimin; Francis, John Paul; Wang, Chenxi; Sali, Andrej; Sun, Liping; He, Xuming &Stevens, Raymond C..(2022). Auto-segmentation and time-dependent systematic analysis of mesoscale cellular structure in beta-cells during insulin secretion. PLOS ONE,17(3).

9.     Zhong, XianniZhao, Jihui &Sun, Liping.(2022). Integrative modeling of the cell. ACTA BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA SINICA,54(6).

10.  Chu, XiaofengSu, XinLiu, Mingdong; Li, Li; Li, TianhaoQin, Yicheng; Lu, Guoliang; Qi, LeiLiu, Yunhui; Lin, Jinzhong &Shen, Qing-Tao. (2022). Annealing synchronizes the 70S ribosome into a minimum-energy conformation. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA,119(8).

11.  Zhang, Bingjie; Li, Shanshan &Shui, Wenqing.(2022). Post-Translational Modifications of G Protein-Coupled Receptors Revealed by Proteomics and Structural Biology. FRONTIERS IN CHEMISTRY,10.

12.  Zhao, Fei; Zhu, Zhihao; Xie, LinshanLuo, FengWang, HuixiaQiu, YanliLuo, WeilingZhou, FangXue, DongxiangZhang, ZhihuiHua, TianWu, DongLiu, Zhi-Jie; Le, Zhiping &Tao, Houchao.(2022). Two-Dimensional Detergent Expansion Strategy for Membrane Protein Studies. CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL.

13.  Xu, Mengyang; Bo, Binshi; Pei, Mengchao; Chen, Yuyan; Shu, Christina Y.; Qin, Qikai; Hirschler, Lydiane; Warnking, Jan M.; Barbier, Emmanuel L.; Wei, Zhiliang; Lu, Hanzhang; Herman, Peter; Hyder, Fahmeed; Liu, Zhi-jie; Liang, Zhifeng &Thompson, Garth J..(2022). High-resolution relaxometry-based calibrated fMRI in murine brain: Metabolic differences between awake and anesthetized states. JOURNAL OF CEREBRAL BLOOD FLOW AND METABOLISM.

14.  Pan, BenxunLiu, DongshengYang, Lingyun &Wuthrich, Kurt(2022). GPCR large-amplitude dynamics by F-19-NMR of aprepitant bound to the neurokinin 1 receptor. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA,119(15).

15.  Ge, HaoyiWang, HuixiaPan, BenxunFeng, DandanGuo, CanyongYang, LingyunLiu, Dongsheng &Wüthrich, Kurt.(2022). G Protein-coupled Receptor (GPCR) Reconstitution and Labeling for Solution Nuclear Magnetic Resonance (NMR) Studies of the Structural Basis of Transmembrane Signaling. MOLECULES,27(9).

16.  Chen, YuxiangChen, BoWu, TingtingZhou, Fangfang &Fei Xu.(2022). Cryo-EM structure of human κ-opioid receptor-Gi complex bound to an endogenous agonist dynorphin A. PROTEIN & CELL,pwac033.

17.  Yue, YangLiu, LierWu, Li-JieWu, YiranWang, LingLi, FeiLiu, Junlin; Han, Gye-Won; Chen, BoLin, Xi; Brouillette, Rebecca L.; Breault, Emile; Longpre, Jean-Michel; Shi, Songting; Lei, Hui; Sarret, Philippe; Stevens, Raymond C.; Hanson, Michael A. &Xu, Fei.(2022). Structural insight into apelin receptor-G protein stoichiometry. NATURE STRUCTURAL & MOLECULAR BIOLOGY,29(7).

18.  Zheng, You; Liu, Heng; Chen, Yuxin; Dong, Shaowei; Wang, Fang; Wang, Shengyi; Li, Geng-Lin; Shu, Yilai &Xu, Fei.(2022). Structural insights into the lipid and ligand regulation of a human neuronal KCNQ channel. NEURON,110(2).

19.  Han, Wei; Wu, YiranZeng, Liting &Zhao, Suwen.(2022). Building the Chordata Olfactory Receptor Database using more than 400,000 receptors annotated by Genome2OR. SCIENCE CHINA LIFE SCIENCES.

20.  Wu, Yiran; Li, Xuanxuan; Hua, Tian; Liu, Zhi-Jie; Liu, Haiguang &Zhao, Suwen.(2022). MD Simulations Revealing Special Activation Mechanism of Cannabinoid Receptor 1. FRONTIERS IN MOLECULAR BIOSCIENCES,9.

21.  Zhao, SimengKe, JunziYang, BoyuTan, FangzhiYang, Jie; Lin, Chao Po; Wang, Haopeng &Zhong, Guisheng.(2022). A protective AAV vaccine for SARS-CoV-2.SIGNAL TRANSDUCTION AND TARGETED THERAPY,7(1).

22.  Ding, Shi; Gao, Ziye; Hu, Ziqiang; Qi, Rui; Zheng, Xiangshan; Dong, Xiaoyong; Zhang, Mingjuan; Shen, Jiwei; Long, Tian; Zhu, Yan; Tian, Lu; Song, Wenshan; Liu, Ruoqing; Li, Ying; Sun, Jiahuan; Duan, Wenwen; Liu, Ju &Chen, Ye.(2022). Design, synthesis and biological evaluation of novel osimertinib derivatives as reversible EGFR kinase inhibitors. EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY,238.

23.  Zhang, Haoran; Yan, Wenzhong; Sun, Yongzhan; Yuan, Haoxing; Su, Limin; Cao, Xudong; Wang, Peng; Xu, Zhou; Hu, Youhui; Wang, Zhongjian; Wang, Yinan; Fu, Kequan; Sun, Ying; Chen, Yupeng; Cheng, Jianjun &Guo, Dong.(2022). Long Residence Time at the Vasopressin V-2 Receptor Translates into Superior Inhibitory Effects in Ex Vivo and In Vivo Models of Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease. JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY,65(11).

24.  Cao, Dongmei; Yu, Jing; Wang, Huan; Luo, Zhipu; Liu, Xinyu; He, Licong; Qi, Jianzhong; Fan, Luyu; Tang, Lingjie; Chen, Zhangcheng; Li, Jinsong; Cheng, Jianjun &Wang, Sheng.(2022). Structure-based discovery of nonhallucinogenic psychedelic analogs. SCIENCE,375(6579).

25.  Ding, Shi; Dong, Xiaoyong; Gao, Ziye; Zheng, Xiangshan; Ji, Jingchao; Zhang, Mingjuan; Liu, Fang; Wu, Shuang; Li, Min; Song, Wenshan; Shen, Jiwei; Duan, Wenwen; Liu, Ju &Chen, Ye.(2022). Design, synthesis and biological evaluation of novel N-(3-amino-4-methoxyphenyl)acrylamide derivatives as selective EGFR(L858R/T790M) kinase inhibitors. BIOORGANIC CHEMISTRY,118.

26.  Chen, Zhangcheng; Fan, Luyu; Wang, Huan; Yu, Jing; Lu, Dengyu; Qi, Jianzhong; Nie, Fen; Luo, Zhipu; Liu, Zhen; Cheng, Jianjun&Wang, Sheng.(2022). Structure-based design of a novel third-generation antipsychotic drug lead with potential antidepressant properties. NATURE NEUROSCIENCE.

27.  Larionova, Marina D.; Wu, Lijie; Eremeeva, Elena, V; Natashin, Pavel, V; Gulnov, Dmitry, V; Nemtseva, Elena, V; Liu, DongshengLiu, Zhi-Jie &Vysotski, Eugene S..(2022). Crystal structure of semisynthetic obelin-v. PROTEIN SCIENCE.

28.  Zhang, Ke; Wang, ChenxiSun, Liping &Zheng, Jie.(2022). Prediction of gene co-expression from chromatin contacts with graph attention network. BIOINFORMATICS.

29.  Guo, Amin; He, Bo; Li, Angdi &Jiang, Huaidong.(2022). In vitro and in vivo characterization of insulin vesicles by electron microscopy. BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS,597.

30.  Qu, Xiangli; Qiu, Na; Wang, Mu; Zhang, Bingjie; Du, Juan; Zhong, Zhiwei; Xu, Wei; Chu, Xiaojing; Ma, Limin; Yi, Cuiying; Han, Shuo; Shui, Wenqing; Zhao, Qiang &Wu, Beili.(2022). Structural basis of tethered agonism of the adhesion GPCRs ADGRD1 and ADGRF1. NATURE,604(7907),779-785.

31.  Mao, Qi; Zhang, Bingjie; Tian, Sheng; Qin, Wangzhi; Chen, Jiaojiao; Huang, Xi-Ping; Xin, Ye; Yang, Huicui; Zhen, Xue-Chu; Shui, Wenqing &Ye, Na.(2022). Structural optimizations and bioevaluation of N-H aporphine analogues as Gq-biased and selective serotonin 5-HT2C receptor agonists. BIOORGANIC CHEMISTRY,123.

32.  Amin Guo; Jianhua Zhang; Bo He; Angdi Li; Tianxiao Sun; Weimin Li; Jian Wang; Renzhong Tai; Yan LiuZhen Qian; Jiadong Fan; Andrej Sali; Raymond C. Stevens &Huaidong Jiang.(2022). Quantitative, in situ visualization of intracellular insulin vesicles in pancreatic beta cells. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA.

33.  Zhang, Yu; Wang, Yang; Zheng, Guoxun; Liu, Yang; Li, Jinhong; Huang, Huihui; Xu, Chunhua; Zeng, Yelin; Zhang, Xiaoyi; Qin, Jinzhong; Dai, Chunsun; Hambrock, Harald O.; Hartmann, Ursula; Feng, Bo; Mak, Kingston Kinglun; Liu, Youhua; Lan, Hui-Yao; Huang, Yu; Zheng, Zhi-Hua &Xia, Yin.(2022). Follistatin-like 1 (FSTL1) interacts with Wnt ligands and Frizzled receptors to enhance Wnt/β-catenin signaling in obstructed kidneys in vivo. JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY,298(7).

34.  Cheng, Chongyun; Liu, Miaomiao; Gao, Xiaoqin; Wu, Dong; Pu, Mengchen; Ma, Jun; Quinn, Ronald J.; Xiao, Zhicheng &Liu, Zhijie.(2022). Identifying New Ligands for JNK3 by Fluorescence Thermal Shift Assays and Native Mass Spectrometry. ACS OMEGA,7(16).

35.  Zhao, Jie; Liu, Jiazhi; Liu, Xinnan; Cao, Qi; Zhao, Hongbo; Liu, Lizhen; Ye, Farong; Wang, Can; Shao, Hong; Xue, DongxiangTao, Houchao; Li, Bin; Yu, Biao &Wang, Ping.(2022). Revealing Functional Significance of Interleukin-2 Glycoproteoforms Enabled by Expressed Serine Ligation. CHINESE JOURNAL OF CHEMISTRY.

36.  Yang, Meifang; Luo, WeilingZhang, WeiWang, HuixiaXue, DongxiangWu, YiranZhao, SuwenZhao, Fei; Zheng, Xing &Tao, Houchao.(2022). Ugi Reaction Mediated Detergent Assembly for Membrane Protein Studies. CHEMISTRY-AN ASIAN JOURNAL.

37.  Luo, Weiling; Yang, Meifang; Zhao, Yitian; Wang, Huixia; Yang, Xiaodi; Zhang, Wei; Zhao, FeiZhao, Suwen &Tao, Houchao.(2022). Transition-Linker Containing Detergents for Membrane Protein Studies. CHEMISTRY - A EUROPEAN JOURNAL.

38.  Sanganahalli, Basavaraju G.; Thompson, Garth J.; Parent, Maxime; Verhagen, Justus V.; Blumenfeld, Hal; Herman, Peter &Hyder, Fahmeed.(2022). Thalamic activations in rat brain by fMRI during tactile (forepaw, whisker) and non-tactile (visual, olfactory) sensory stimulations. PLOS ONE,17(5).

39.  Zhang, Miao; Qin, QikaiZhang, Shuning; Liu, Wei; Meng, Hongping; Xu, Mengyang; Huang, Xinyun; Lin, Xiaozhu; Lin, Mu; Herman, Peter; Hyder, Fahmeed; Stevens, Raymond C; Wang, Zheng; Li, Biao &Thompson, Garth J..(2022). Aerobic glycolysis imaging of epileptic foci during the inter-ictal period. EBIOMEDICINE,79.

40.  Chao Zou; Yingheng Ruan; Huanxi Li; Qian Wan; Feng Du; Jiawen Yuan; Qikai QinGarth J. Thompson; Xiaojun Yang; Ye Li; Xin Liu &Hairong Zheng.(2022). A new deuterium-labeled compound [2,3,4,6,6'-2H5]-D-glucose for deuterium magnetic resonance metabolic imaging. NMR IN BIOMEDICINE.

41.  Zhang, Yi; Gao, Yang; Fang, Ke; Ye, Jingjing; Ruan, Yingheng; Yang, Xiaojun; Zhang, Yi; Thompson, Garth; Chen, Gao &Zhang, Xiaotong.(2022). Proton/Deuterium Magnetic Resonance Imaging of Rodents at 9.4T Using Birdcage Coils. BIOELECTROMAGNETICS.

42.  Dou, Wei-Tao; Wang, Xiang; Liu, TingtingZhao, Suwen; Liu, Jiao-Jiao; Yan, Yao; Li, Jun; Zhang, Chi-Yu; Sedgwick, Adam C.; Tian, He; Sessler, Jonathan L.; Zhou, Dong-Ming &He, Xiao-Peng.(2022). A homogeneous high-throughput array for the detection and discrimination of influenza A viruses. CHEM,8(6).

43.  Ai, Huasong; Sun, Maoshen; Liu, Aijun; Sun, Zixian; Liu, Tingting; Cao, Lin; Liang, Lujun; Qu, Qian; Li, Zichen; Deng, Zhiheng; Tong, Zebin; Chu, Guochao; Tian, Xiaolin; Deng, Haiteng; Zhao, Suwen; Li, Jia-Bin; Lou, Zhiyong &Liu, Lei.(2022). H2B Lys34 Ubiquitination Induces Nucleosome Distortion to Stimulate Dot1L Activity. NATURE CHEMICAL BIOLOGY.

44.  Cui, Min; Zhou, Qingtong; Xu, Yueming; Weng, Yuan; Yao, Deqiang; Zhao, Suwen &Song, Gaojie.(2022). Crystal structure of a constitutive active mutant of adenosine A(2A) receptor. IUCRJ,9.

45.  Ma, Shujiao; Ji, Xuewen; Cang, Ming; Wang, Jianguo; Yu, Haiquan; Liu, Yongbin; Zhang, Wenguang; Wu, YiranZhao, Suwen; Cao, Guifang &Tong, Bin.(2022). Association analysis between novel variants in LEPR gene and litter size in Mongolia and ujimqin sheep breeds. THERIOGENOLOGY,183,79-89.

46.  Liu, Jingnan; Zhang, Yuanbing; Zhou, Youfang; Wang, Qiao-Qi; Ding, KangZhao, Suwen; Lu, Pengfei &Liu, Ji-Long.(2022). Cytoophidia coupling adipose architecture and metabolism. CELLULAR AND MOLECULAR LIFE SCIENCES,79(10).

47.  Liu, Yinbo; Wei, Yifeng; Teh, Tong Mei; Liu, Dazhi; Zhou, Yan; Zhao, Suwen; Ang, Ee Lui; Zhao, Huimin &Zhang, Yan.(2022). Identification and Characterization of the Biosynthetic Pathway of the Sulfonolipid Capnine. BIOCHEMISTRY.

48.  Tao, Yong; Liu, XiaoyiYang, LiuChu, Cenfeng; Tan, FangzhiYu, Zehua; Ke, Junzi; Li, Xiang; Zheng, Xiaofei; Zhao, Xingle; Qi, Jieyu; Lin, Chao-Po; Chai, Renjie; Zhong, Guisheng & Wu, Hao(2022) AAV-ie-K558R mediated cochlear gene therapy and hair cell regeneration. SIGNAL TRANSDUCTION AND TARGETED THERAPY,7(1).

49.  Chen, Yi-Ling; Chen, Chun-Chung; Mei, Yu-Ying; Zhou, Ning; Wu, Dongchuan &Lee, Ting-Kuo.(2022). Ubiquitous proximity to a critical state for collective neural activity in the CA1 region of freely moving mice. CHINESE JOURNAL OF PHYSICS,77,497-510.

50.  Wen, Ya; Dong, Zhifang; Liu, Jun; Axerio-Cilies, Peter; Du, Yehong; Li, Junjie; Chen, Long; Zhang, Lu; Liu, Lidong; Lu, Jie; Zhou, Ning; Chuan Wu, Dong &Wang, Yu Tian.(2022). Glutamate and GABAA receptor crosstalk mediates homeostatic regulation of neuronal excitation in the mammalian brain. SIGNAL TRANSDUCTION AND TARGETED THERAPY,7(1).

51.  Hsieh, Bao-Yu; Kao, Yu-Chieh Jill; Zhou, Ning; Lin, Yi-Pei; Mei, Yu-Ying; Chu, Sung-Yu &Wu, Dong-Chuan.(2022). Vascular responses of penetrating vessels during cortical spreading depolarization with ultrasound dynamic ultrafast Doppler imaging. FRONTIERS IN NEUROSCIENCE,16.

52.  Wang, Chencheng; Ni, Huicheng; Liu, Tingrui; Wu, Zhiyi; Wang, Yaping; Chen, Xingwang; Qian, Junchao &Wu, Zhiren.(2022). Facile Synthesis of ZnO/CuO Composite Nanofiber with Outstanding Photocatalytic Degradation Properties for Humic Acid. NANO.

53.  Huang, Qiang; Zhang, Yong-Fang; Li, Lin-Jie; Dammer, Eric B.; Hu, Yong-Bo; Xie, Xin-Yi; Tang, Ran; Li, Jian-Ping; Wang, Jin-Tao; Che, Xiang-Qian; Wang, Gang &Ren, Ru-Jing.(2022). Adult-Onset Neuronal Ceroid Lipofuscinosis With a Novel DNAJC5 Mutation Exhibits Aberrant Protein Palmitoylation. FRONTIERS IN AGING NEUROSCIENCE,14.

54.  Du, Zhongying; He, Zhesheng; Fan, Jiadong; Huo, Yangao; He, Bo; Wang, Yueran; Sun, Qianqian; Niu, Wenchao; Zhao, Wencong; Zhao, Lina; Cao, Peng; Cao, Kai; Xia, Dongfang; Yuan, Qing; Liang, Xing Jie; Jiang, Huaidong; Gong, Yong &Gao, Xueyun.(2022). Au4 cluster inhibits human thioredoxin reductase activity via specifically binding of Au to Cys189. NANO TODAY,47.

55.  Wang, Qing; Lu, Ruihu; Yang, Yuqi; Li, Xuanze; Chen, Guangbo; Shang, Lu; Peng, Lishan; Sun-Waterhouse, Dongxiao; Cowie, Bruce C. C.; Meng, Xiangmin; Zhao, Yan; Zhang, Tierui &Waterhouse, Geoffrey I. N..(2022). Tailoring the microenvironment in Fe–N–C electrocatalysts for optimal oxygen reduction reaction performance. SCIENCE BULLETIN,67(12).