News

2015 iHuman Awards

Publishtimes:2017-08-23Views:0设置

Congratulations to awardees of 2015 iHuman Awards in recognition of their efforts and contribution to iHuman as a team!

2015 iHuman Staff Award: Liu Junlin, Tang Lin, Zhao Fei & Gu Xiangxiang

2015 iHuman Outstanding Student Award: Hua Tian, Zhang Xianjun, Ding Kang & Peng Yao

2015 iHuman Outstanding Team Award: BV team & Admin team

2015 iHuman Outstanding Faculty Award: Dr. Houchao Tao

3 4 5 6 7

 
 
返回原图
/